نقد اقتصاد نظام سرمایه داری- بیان ۶ اصل از آن و پیامدهای ۵ گانه آن
57 بازدید
محل ارائه: رادیو معارف ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ ۱۹:۴۵ تا ۲۰:۲۵
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی