بستر اقتصاد مقاومتی و مدلهای آن
56 بازدید
محل ارائه: رادیو معارف ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ ۱۹:۴۵ تا ۲۰:۲۵
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی