شرح مدل بنگاههای اقتصادی مردم سالار تام
57 بازدید
محل ارائه: رادیو معارف ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ۱۹:۴۵ تا ۲۰:۲۵
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی