شرح آثار و پیامدهای مدل اول استاد یوسفی برای اقتصاد مقاومتی و مدلهای دوم و سوم و چهارم
63 بازدید
محل ارائه: رادیو معارف ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۴۰
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی