شرح پنجمین و آخرین مدل ارائه شده برای اقتصاد مقاومتی و نقش دولت در مدیریت این مدل و جمع بندی از همه مباحث کارشناسان
59 بازدید
محل ارائه: رادیو معارف ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۰
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی