مولفه های حماسه اقتصادی - پیش نیازهای تولید علم اقتصاد اسلامی
61 بازدید
محل ارائه: رادیو معارف ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ ۱۹:۴۵ تا ۲۰:۰۵
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی