مولفه حماسه اقتصادی - راهکارهای تولید علم اقتصاد اسلامی
59 بازدید
محل ارائه: رادیو معارف
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ ۱۹:۴۵ تا ۲۰:۰۵