نشانه های روشنی از تحقق جهاد اقتصادی به چشم نمی خورد
86 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت رادیو معارف
تعداد شرکت کننده : 0

تاريخ درج: ٨مرداد١٣٩٠، ساعت ١٦:١٩


تا به امروز نشانههای روشنی از تحقق دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر جهاد اقتصادی به چشم نمی­خورد...

تا به امروز نشانه های روشنی از تحقق دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر جهاد اقتصادی به چشم نمی خورد؛ گرچه اشخاص و گروههایی هستند که امسال با این نوع نگاه در عرصه تحقیقات اقتصادی وارد شدهاند.

حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، ، به تشریح مسئله تحقق جهاد اقتصادی در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: تبیین ابعاد و چارچوب مفهومی جهاد اقتصادی کار آسانی نیست؛ گرچه رهبر معظم انقلاب سخنان اولیه­شان بعد از تحویل سال، در چندین جلسه به تبیین ابعاد مفهومی جهاد اقتصادی پرداختند. 

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تعریف واژه جهاد پرداخت و ادامه داد: هنگامی که واژه جهاد به کار گرفته میشود، به این معناست که ما مواجه با تهاجم اقتصادی و دشمن اقتصادی هستیم و حرکت ما در این زمینه باید حرکت جهادی باشد و از سوی دیگر ویژگی مهمی که باید در این مسئله مورد توجه قرار بگیرد، این است که هر مبارزهای جهاد نیست؛ بلکه مبارزهای که به خود رنگ الهی بگیرد، جهاد خواهد بود و وجود این دو ویژگی، شرط تحقق جهاد اقتصادی خواهد بود.

وی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم ابراز داشت: کسانی میتوانند این جهاد اقتصادی را محقق کنند که صلاحیتهای بسیاری در زمینه اقتصاد داشته باشند و این عزیزان باید پا به میدان بگذارند؛ اما تا به امروز نشانههای روشنی از تحقق دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر جهاد اقتصادی به چشم نمیخورد؛ گرچه بنده اشخاص و گروههایی را میشناسم که با این نوع نگاه در عرصه تحقیقات اقتصادی در سال جهاد اقتصادی وارد شدهاند و مشغول به فعالیت هستند.

این اقتصاددان حوزوی در ادامه به مسئله تحول اقتصادی پرداخت و خاطرنشان ساخت: در مسئله هدفمندی یارانهها دو طبقه وجود دارند؛ هدف و غیرهدف و این طرح در مورد طبقات هدف که افراد فقیر جامعه هستند، به درستی انجام شده است و البته طبیعی است اشخاصی که از امکانات ملی بیشتر استفاده میکنند، درآمدشان از ناحیه هدفمندی یارانهها کمتر به چشم میآید و هزینه بیشتری را متحمل میشوند.

حجت الاسلام والمسلمین یوسفی با اشاره به وضعیت افراد ضعیف جامعه در طرح هدفمندی یارانهها تصریح کرد: قطعا طبقه هدف در این طرح، از هدفمندی یارانهها استفاده خوبی میبرند و توزیع درآمد برای آنها مناسب بوده است.

منبع: مرکز خبر حوزه