ظرفیت اقتصاد تعاونی در توسعة اسلامی- ایرانی
52 بازدید
محل نشر: همایش الگوی اسلامی ایرانی - پیشرفت 1389 چاپ به صورت مجموعه مقالات
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی