درآمدی بر قلمرو اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر(ره) و مقایسة آن با دیدگاه سایر اندیشمندان اسلامی
53 بازدید
محل نشر: همایش بین‌المللی شهید صدر (ره) چاپ به صورت مجموعه مقالات
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی