برآورد کمّی غنایم عصر خلفای راشدین
57 بازدید
محل نشر: مجله تاریخ اسلام 1382 شماره 16 اثر برگزیده دومین جشنواره علمی مطبوعات
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی