مبانی فلسفی نظام اقتصادی از دیدگاه علی(ع)
52 بازدید
محل نشر: ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1380 دانشنامه امام علی(ع)، جلد7
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی