ابهام در اهداف نظام اقتصادی اسلامی و ساماندهی آن
54 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » پاییز 1385 - شماره 23 »(26 صفحه - از 101 تا 126)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به رغم اهمیت و جایگاه اهداف در هر نظام اقتصادی،ادبیات سامان یافته در تحقیقات‏ اقتصاد اسلامی در این‏باره،ناسازگار و فاقد منطق علمی است.برخی محققان بین اهداف نظام‏ اقتصاد اسلام و دیگر نظام‏ها هیچ‏گونه تفاوتی قایل نیستند؛برخی دیگر،بسیاری از امور سیاسی و فرهنگی را در شمار اهداف نظام اقتصادی اسلام شمرده‏اند و بعضی‏ها نیز فقط رفاه را هدف این نظام می‏دانند.به هر روی می‏توان گفت نظام اقتصادی اسلام به لحاظ اهداف،در وضعیت ابهام قرار دارد.رفع این ابهام نیازمند اتخاذ روشی منطقی در تعیین اهداف است. در این نوشتار،ابتدا با تعیین جایگاه نظام اجتماعی،اقتصادی،یکی از زیرنظام‏های آن‏ معرفی شده،روشن می‏شود که اهداف نظام اقتصادی با اهداف دیگر زیرنظام‏ها متمایز است و مبانی اعتقادی نظام اقتصادی در تعیین اهداف آن نقش تعیین‏کننده دارد.برپایهء مبانی اعتقادی‏ اسلام،تمام افراد و کلّ نظام اقتصادی به هدایت تکوینی مستمر و تشریعی خداوند متعالی‏ نیازمند هستند.خداوند،انسان را عاقل و متفکر آفریده و با ارسال رسولان و کتاب‏های‏ آسمانی،نقطهء مطلوب رفتارهای اقتصادی افراد،سیاست‏ها و تدبیرهای نظام اقتصادی اسلام را نشان داده است؛پس در تعیین اهداف نظام اقتصادی می‏توانیم از عقل و نقل(آیات و روایات)بهره بریم. با مراجعه به آموزه‏های دینی(قرآن،سنت و عقل)سه رتبه اهداف برای نظام اقتصادی‏ (*)استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
آدرس اینترنتی