روش های کشف آموزه های اقتصاد اسلامی
60 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1385 - شماره 22 »(30 صفحه - از 147 تا 176)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار بررسی روش‌هایی است که فقیهان و محققان اقتصاد اسلامی، مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه‌های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته‌اند. چون هرگونه روشی در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالی) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش‌ها را از اقتصاد اسلامی و قلمرو آن مطرح می‌کنیم؛ آن‌گاه هر یک از روش‌های مطرح شده را با توجه به مبانی فقه شیعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه‌های اقتصاد اسلامی از دیدگاه نویسندة این مقاله نیز ارائه و روش‌هایی که برای کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی لازم است، بیان می‌شود. واژگان کلیدی: روش کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، آموزه‌های اقتصاد اسلامی، روش امضا، روش تأسیس، روش اکتشاف، روش تکوین، روش «إنْ» و روش «لِمْ»، روش ترکیب، حجیت روش‌های کشف.
آدرس اینترنتی