دین و علوم اجتماعی: روش ترکیب برای کشف آموزه های اقتصادی اسلام
51 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » تابستان و پاییز 1386 - شماره 30 و 31 »(41 صفحه - از 178 تا 218)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی