رویارویی، با آثار تورم، یا تسلیم در برابر آن بررسی فقهی- اقتصادی
55 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » بهار و تابستان 1381 - شماره 31و32
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی