روش های استنباط نظام اقتصادی اسلام
60 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » پاییز و زمستان 1381 - شماره 33و34 »
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در قلمرو اقتصاد, فرق هر نظام فکری و مکتبی, الهی و غیر الهی, بیش تر, به جدایی و ناسانی در نظام اقتصادی بر می گردد. روشِ استنباط و دستیابی به نظام اقتصادی هرنظام فکری و مکتبی, امری مهم برشمرده می شود. ناهم سانیهای روش استنباط, فرقهای فراوانی را در نظام اقتصادی استنباط شده در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی از این امر جدا نیست. ناهم سانی در روش دستیابی اقتصاد اسلامی, یا نظام اقتصادی اسلام, فرقهای فراوانی را در دستاورد, یعنی اقتصاد اسلامی, یا نظام اقتصادی اسلام, در پی خواهد داشت. در این نوشتار, ضمن پرداختن به پاره ای از روشهای مهم دستیابی به اقتصاد اسلامی, روش استنباط نظام اقتصادی اسلام, که همسو با مبانی معرفت شناسی فقهی اسلام باشد, ارائه می شود. اما ابتدا لازم است, پاره ای