راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی
56 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » بهار 1383 - شماره 13 »(20 صفحه - از 135 تا 154)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده‏ تورّم از دیدگاه اسلام، پدیده‏ای ناپسند و دارای آثار مخرّب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده‏های ‏بانکی و سرمایه‏های نقدی مردم از آسیب‏های تورّم در امان نیستند. در وضعیت توّرمی اگر در بازپرداخت سپرده‏ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده‏گذران، با خسارت‏های فراوان مواجه می‏شوند؛ در نتیجه پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش می‏یابد و به‏کار گیری غیر کارآمد پس‏اندازها را به دنبال دارد که خود سبب ‏تشدید تورّم می‏شود؛ امّا اگر در بازپرداخت سپرده‏ها، قدرت خرید حقیقی آن‏ها معیار قرار گیرد، پس‏اندازها وسپرده‏ها، سرمایه‏گذاری‏ها و تولید، فزونی می‏یابد؛ سود واقعی سپرده‏گذاران مثبت، و تورّم کنترل می‏شود؛ رفاه‏عمومی بهبود می‏یابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش می‏رود. اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راه‏کارهای عملی‏هماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول می‏توان یافت؟ برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز می‏دانند. در بررسی ‏به عمل آمده مشخّص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ امّا برای جبران‏کاهش ارزش سپرده‏ها، شاید بتوان _________________________________ * عضو هیأت‏علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.