بر آورد کمی غنایم عصر امیرمؤمنان علیه السلام
55 بازدید
محل نشر: تاریخ اسلام (دانشگاه باقرالعلوم) » زمستان 1382 - شماره 16 <36 صفحه - از 33 تا 6
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در طول قریب 30 سال، بعد از وفات رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، تا پایان حکومت علی علیه‏السلام ، غنایم نقدی و غیر نقدی فراوانی از راه فتوحات نصیب مسلمانان شد. افزایش حجم نقدینگی در مدینه ممکن بود در کوتاه‏مدت سطح عمومی قیمت‏ها را تحت تأثیر جدی قرار دهد، اما به علت رواج داد و ستدها به نحو کالا به کالا، جریان آزاد تجاری بین عربستان و سایر مناطق، ذوب درهم و دینار و تبدیل آنها به شمش و وسایل زینتی و مصرف بخشی از آنها برای جنگ در خارج از مدینه، بعید به نظر می‏رسد که در بلندمدت در افزایش سطح عمومی قیمت‏ها به طور قابل ملاحظه‏ای مؤثر بوده باشد. افزایش تولید و درآمد و عمران و آبادانی مدینه و اطراف آن از دیگر پیامدهای اقتصادی غنایم بود. این نوشتار در صدد برآورد کمی غنایم جنگی عصر خلفای راشدین است و در پایان اشاره‏ای مختصر به برخی پیامدهای آن خواهد داشت. واژه‏های کلیدی: خلفای راشدین، فتوحات، غنایم، خمس. ______________________________ 1. دانش‏آموخته‏ی حوزه‏ی علمیه‏ی قم و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی.