نقدی بر مقاله «ربا، تورم و ضمان»
54 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » بهار و تابستان 1378 - شماره 19و20 »
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی